Brexit Impact Scan

De brexit staat voor de deur

In 2016 heeft het Verenigd Koninkrijk zijn wil uitgedrukt om de Europese Unie te verlaten.

Binnenkort wordt het Verenigd Koninkrijk (VK) waarschijnlijk een land buiten de EU. De omstandigheden waarin een brexit zou verlopen, blijven onzeker.

Eerst was de deadline 29 maart 2019, momenteel staat ten laatste 31 januari 2020 als datum op de kalender. De precieze brexitdatum blijft echter nog steeds onzeker, net zoals de omstandigheden waaronder de brexit zal plaatsvinden: alles kan nog wijzigen.

Het VK blijft evenwel een belangrijke handelspartner van België.

Bent u ondernemer en doet u zaken met het Verenigd Koninkrijk? Of bent u dat van plan? Ook als u het niet verwacht, kan de brexit toch gevolgen hebben voor uw onderneming. U heeft er dus belang bij te onderzoeken wat de brexit voor u kan betekenen.

Doe de Brexit Impact Scan en bereid u voor op de brexit!

De kans op een hard brexit (no-deal) is een reëel risico. Start nu al uw voorbereiding en maak een inventarisatie van de mogelijke impact van de veranderingen op uw bedrijfsactiviteiten. U krijgt hoe dan ook met nieuwe regels te maken. En het is verstandig om tijdig een plan op te stellen.

Ga uit van de spelregels van de Wereldhandelsorganisatie, met douanetarieven en grenscontroles en het VK als niet-EU-land. Bekijk de gevolgen op productniveau voor in- en uitvoer, op niveau van uw contracten, van intellectuele eigendom, van uw personeelsbeleid, ...

Doe de Brexit Impact Scan en krijg tips op maat zodat u zich goed kunt voorbereiden.

De FOD Economie doet al het mogelijke om de teksten van deze webpagina’s en de Brexit Impact Scan zo vlug mogelijk aan te passen bij wijzigingen.

Deze pagina’s en de scan geven u het best mogelijke advies voor uw bedrijf op basis van de situatie zoals die vandaag gekend is. De informatie geeft u geen definitief uitsluitsel aangezien nog onduidelijk is hoe de brexit-onderhandelingen zullen aflopen en hoe dat er dan precies gaat uitzien.

Blijf daarom de actualiteit en de ontwikkelingen over de brexit volgen zolang de onderhandelingen lopen.

Doe de brexit Impact Scan

Laatst bijgewerkt
17 februari 2020