Het Energietransitiefonds beoogt onderzoek, ontwikkeling en innovatie op het vlak van energie aan te moedigen en te ondersteunen.

In het kader van het Energietransitiefonds organiseert de Algemene Directie Energie elk jaar een oproep tot voorstellen overeenkomstig artikel 3, §1, van het koninklijk besluit van 9 mei 2017 tot vaststelling van de gebruiksvoorwaarden van het Energietransitiefonds.

Oproep tot voorstellen van oktober 2019 met het oog op subsidieverlening in 2020

De huidige oproep beoogt innoverende projecten te ondersteunen binnen de volgende federale energiebevoegdheden:

  • hernieuwbare energie in de Belgische exclusieve economische zone in de Noordzee;
  • biobrandstoffen;
  • kernenergie;
  • bevoorradingszekerheid;
  • netevenwicht.

Het budget van het Energietransitiefonds voor het jaar 2020 bedraagt 25 miljoen euro, dat als subsidie kan worden toegekend aan projecten die aan alle betreffende voorwaarden voldoen en betrekking hebben op onderzoek en ontwikkeling, investering in onderzoeksinfrastructuur, of op innovatie door kmo's.

Deze oproep staat open voor

  • rechtspersonen opgericht overeenkomstig Belgisch recht en voor;
  • rechtspersonen opgericht volgens wetgeving van een andere lidstaat van de Europese Unie.

U stuurt het deelnemingsformulier, samen met de erin gevraagde documenten, uiterlijk op 31 januari 2020 naar de Algemene Directie Energie.

Overzicht van de gesubsidieerde projecten

Gesubsidieerde projecten (PDF, 336.29 KB) (situatie maart 2020).
 

Laatst bijgewerkt
7 april 2020