Officieel tarief van de aardolieproducten in euro (incl. btw), laatste bijwerking: 

Tarief nr. 2020/207 geldig vanaf 27.10.2020 (PDF, 293.32 KB)

Dit tarief vernietigt en vervangt het vorige.

U vindt de historiek van de officiële tarieven op Statbel.

Volgend op de achtste uitgevoerde evaluatie zoals toegelicht in artikel 5 van de bijlage van 18/12/2019

“Om ervoor te zorgen dat de prijsformules van de benzine- en dieselproducten bepaald in deze bijlage, wel degelijk de technische, economische en regelgevende realiteit weerspiegelen, zal een maandelijkse evaluatie georganiseerd worden door de Algemene Directie Energie en de BPF, die kan leiden tot een aanpassing van de prijsformules, de factoren FDC, FHVO en FHVO non-1G en de bijmengingskosten voor het HVO-product dat bestemd is om bij het dieselproduct B7 te worden gemengd.

Indien het resultaat van hoger genoemde evaluatie in samenspraak tussen de Algemene Directie Energie en de BPF uitwijst dat een aanpassing van de bepalingen van de bijlage waarnaar verwezen wordt in artikel 3, noodzakelijk is, kan deze aanpassing worden uitgevoerd.”

worden met ingang van de berekening van dinsdag 13/10/2020 voor de maximumprijzen geldig vanaf woensdag 14/10/2020, de volgende factoren als volgt gewijzigd:

  FDC FHVO FHVO non-1G
01/01/2020 1,5413 1,8500 2,4000
21/01/2020 1,5956 1,8500 2,4000
20/02/2020 1,6033 1,8000 2,2900
11/04/2020 1,6166 1,9400 2,5700
09/05/2020 1,6496 2,0400 2,6800
13/06/2020 1,5344 1,9500 2,5400
10/07/2020 1,4933 1,8300 2,3600
14/08/2020 1,4658 1,9000 2,3800
12/09/2020 1,4487 1,8000 2,3100
14/10/2020 1,4287 1,6700 2,2800

Gemiddelde maximumprijzen

Aanpassing van de distributiemarges

De marge die aan de aardoliemaatschappijen wordt toegekend zal worden herzien voor alle producten op 1 april en 1 oktober van elk jaar dat de Programma-overeenkomst in voege is.

APETRA

Zie ook Apetra

Laatst bijgewerkt
26 oktober 2020