Maandelijkse elektriciteitsproductie per energiebron in GWh

Elektriciteitsproductie per energiebron in GWh
* Thermisch - hernieuwbaar omvat vaste en vloeibare biomassa, biogas en hernieuwbaar afval. Thermisch - niet-hernieuwbaar omvat vaste en vloeibare fossiele brandstoffen, aardgas en niet-hernieuwbaar afval.
Bron: FOD Economie – AD Energie

In de 12 maanden van mei 2019 tot april 2020 varieerde de maandelijkse brutoproductie van elektriciteit tussen 6.486 GWh (in april 2020) en 8.268 GWh (in september 2019). 

In februari 2020 werd de hoogste elektriciteitsproductie van windenergie gemeten: 1.727 GWh ofwel ongeveer 25 % van het binnenlands verbruik in die maand (ongeveer 7.000 GWh). 

De elektriciteitsproductie op basis van wind- en zonne-energie kent een sterke schommeling (tussen 419 GWh en 1.727 GWh voor windenergie, en tussen 72 GWh en 584 GWh voor zonne-energie voor het lopende jaar) vanwege hun afhankelijkheid van de weersomstandigheden. De wintermaanden kennen doorgaans een piek in de productie van windenergie vanwege een hogere gemiddelde windsnelheid. Voor zonne-energie bevindt de productiepiek zich in het late voorjaar tot de zomer vanwege de langere periodes van zonneschijn. 

Bevoorrading van de Belgische elektricitetismarkt in GWh

 

Bevoorrading van de Belgische elektriciteitsmarkt in GWh

Vanwege het terug ter beschikking komen van de nucleaire installaties begin 2019, werd er vanaf juli 2019 een productiesurplus gemeten, wat resulteert in een negatieve netto-invoer; er werd dus meer elektriciteit geëxporteerd dan geïmporteerd. Het verschil tussen de beschikbare hoeveelheid elektriciteit (nettoproductie + netto-invoer) en de berekende finale consumptie is te wijten aan enerzijds de hoeveelheid elektriciteit verbruikt in de pompcentrales, en anderzijds de verliezen op het net. Beide factoren zitten niet vervat in de berekende finale consumptie.

Ten gevolge van de genomen maatregelen tegen het coronavirus, stellen we vast dat in april 2020 de berekende finale consumptie sterk daalt. 

Hernieuwbare energiebronnen

Elektriciteitsproductie in GWh op basis van hernieuwbare energiebronnen voor april 2020

Elektriciteitsproductie op basis van hernieuwbare energie
Bron: FOD Economie – AD Energie

 

In april 2020 bedroeg de elektriciteitsproductie op basis van hernieuwbare energiebronnen 1.704 GWh, ofwel 26,3 % van de totale bruto-elektriciteitsproductie. De voornaamste bijdragen zijn afkomstig van windenergie (662 GWh) en zonne-energie (584 GWh).

Elektriciteitsproductie in GWh op basis van windenergie in de periode mei 2019-april 2020 (12 maanden)

 

Elektriciteitsproductie op basis van windenergie
Bron:  FOD Economie – AD Energie

 

De wintermaanden 2018-2019 en 2019-2020 waren zeer gunstig voor de productie van elektriciteit op basis van windenergie. De recordproductie uit 2018 (december 2018: 993 GWh) werd een eerste maal overschreden in maart 2019 (1.092 GWh), om vervolgens nogmaals overschreden te worden in oktober 2019 (1.003 GWh) en december 2019 (1.275 GWh). De productie in december heeft ook de recordproductie uit 2019 vastgelegd. Deze recordproductie uit 2019 werd bij een eerste overschrijding in februari 2020 (1.727 GWh) direct verpulverd. Ook in maart 2020 werd de recordproductie uit 2019 overschreden (1.323 GWh).

De continue stijging van de windproductie van offshore-windparken wordt mede verklaard door de toename van het geïnstalleerde vermogen dankzij de huidige bouw van de tweede golf van offshore-windmolenparken voor de Belgische kust. Op het moment van publicatie bedraagt het geïnstalleerd vermogen van de offshore-windmolenparken 1.774 MW.

Contact  E2-EMES@economie.fgov.be

Laatst bijgewerkt
1 juli 2020