In deze rubriek vindt u de organisatie van onze FOD, de algemene directies en de stafdiensten waaruit hij is samengesteld.

Maak nader kennis met ons departement via zijn missie, visie en waarden. Onze voornaamste activiteiten en ons beleid inzake duurzame ontwikkeling worden  eveneneens gedetailleerd.

U vindt er onze jaarverslagen terug en onze aankoopstrategie.

Wenst u ten slotte een van onze medewerkers te worden, dan vindt u alle informatie hierover onderaan deze pagina.

Missie, visie, waarden

Waarden

Tot uw dienst

Tot uw dienst

We verlenen onze diensten, gericht op het algemeen belang, op een klantvriendelijke manier. We behandelen onze eigen collega’s, de burgers, de bedrijven en andere belanghebbenden zoals we zelf behandeld willen worden.

Respect

Respect

In al onze diversiteit hebben we respect voor onszelf en onze omgeving. Wij respecteren het deontologische kader van de federale overheid en gaan steeds integer te werk.

Samen sterk

Samen sterk

We werken samen in een positieve sfeer over de verschillende diensten en directies heen. Teamwerk en vertrouwen zijn essentiële bouwstenen voor het bereiken van onze doelstellingen.

Uitmuntend

Uitmuntend

Wij maken er een erezaak van om onze job op een professionele en kwaliteitsvolle manier uit te voeren en zijn fier op onze job. We streven ernaar de beste te zijn binnen ons domein.

Duurzaamheid

Duurzaamheid

We werken samen met al onze stakeholders om te streven naar een betere leef- en werkomgeving, vandaag en voor toekomstige generaties.

Klantencharter

De FOD Economie staat voor een klantgerichte werking, hoge kwaliteitseisen en een respectvolle omgang met burgers, bedrijven, collega’s en belanghebbenden. De FOD Economie, dat is een ploeg van min of meer dan 2.000 mensen tot je dienst!

Wil je meer weten over de missie, visie, waarden en strategie van onze FOD.

Ontdek meer over het klantencharter

Structuur van de FOD

Onze ministers

Nathalie Muylle

Mevrouw Nathalie Muylle

Minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking

Mevrouw Marie-Christine Marghem

Mevrouw Marie-Christine Marghem

Minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling

De heer Denis Ducarme

Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw, en Maatschappelijke Integratie, wordt bovendien belast met Grote Steden

De heer Philippe De Backer

De heer Philippe De Backer

Minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee

Activiteiten van de FOD

Evenementenkalender

  1. Kom snel het laatste nieuws te weten over cyberbeveiliging. Aan het einde van de ochtendsessie bent u op de hoogte van de nieuwe wettelijke bepalingen die zeer binnenkort een impact hebben op bedrijven en
  2. U zou graag meer weten over deeleconomieplatformen en hun maatschappelijke impact? U zou graag de platformen leren kennen die actief zijn op het gebied van mobiliteit? Dan kunt u de uitreikingsceremonie
  3. De Nationale Raad voor de Coöperatie (NRC) nodigt u uit voor het jaarlijkse event over de impact van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op de (erkende) coöperatieve vennootschappen. Het event
  4. -
    After the Netherlands, Luxembourg and Scotland, Belgium will be hosting the Circular Economy Hotspot, with activities scheduled from 18 to 20 November throughout its territory. The Hotspot showcases and

Strategische publicaties

Selor

Vooraleer u solliciteert, leest u best aandachtig wat volgt, want een geslaagde sollicitatie berust vaak op een goede kennis van het departement en van zijn vakgebieden.

Surf daarom op deze website en ontdek onze missie-visie, onze waarden, onze strategie, onze positionering in België, onze publicaties en nog veel meer interessante informatie.

Lees meer