gas - elektriciteit

Vanaf juli 2020 gebeurt de berekening van het sociaal tarief driemaandelijks in plaats van tot nu toe zesmaandelijks. De nieuwe berekeningswijze heeft als doel om prijsdalingen sneller door te rekenen in de sociale tarieven voor aardgas en voor elektriciteit en om aanzienlijke prijsstijgingen van de sociale tarieven voor aardgas en voor elektriciteit te beperken.

Eventuele stijgingen van de tarieven worden beperkt met een dubbel plafond, namelijk een plafond op trimestriële basis en een plafond op jaarbasis:

Elektriciteit

  • Het sociaal tarief voor elektriciteit kan per trimester hoogstens met 10 % stijgen.
  • Op jaarbasis kan het sociaal tarief voor elektriciteit met niet meer dan 20 % stijgen

Aardgas

  • Het sociaal tarief voor aardgas kan per trimester hoogstens met 15 % stijgen.
  • Op jaarbasis kan het sociaal tarief voor aardgas met niet meer dan 25 % stijgen.

Ter herinnering: het sociaal tarief is een maatregel die bedoeld is om personen of huishoudens die tot bepaalde categorieën van rechthebbenden behoren, te helpen hun elektriciteits- en/of aardgasrekeningen te betalen.

Om meer te weten over het sociaal tarief

Laatst bijgewerkt
10 juli 2020